Other News

Werk- en studieprogramma’s in Nieuw-Zeeland

Werk- en studieprogramma’s in Nieuw-Zeeland

Denk je eraan om te gaan studeren in het buitenland? Wil je graag een nieuw land en cultuur ontdekken terwijl je een opleiding volgt? Dan is een studie in Nieuw-Zeeland zeker de moeite waard. De kwaliteit van de universiteiten is erg goed en er wordt een ruim aanbod aan Bachelor […]

Bijzonder onderwijs in Nederland

Bijzonder onderwijs in Nederland

In Nederland zijn er openbare scholen en scholen die bijzonder onderwijs aanbieden vanuit een levensbeschouwelijke, godsdienstige, maatschappelijke of onderwijskundige overtuiging. De openbare scholen die bijzonder onderwijs aanbieden worden niet bestuurd door de overheid, maar door een kerkelijke of particuliere instantie. Deze scholen kunnen onderverdeeld worden in algemeen bijzonder onderwijs en […]

Schoolwijzer advies over de ouderbijdrage

Schoolwijzer advies over de ouderbijdrage

Onderwijs in Nederland is verplicht en daarom gratis voor elk kind. Echter vragen sommige scholen een vooraf bepaalde vrijwillige bijdrage die wordt gevraagd van ouders voor activiteiten en voorzieningen die niet worden gefinancierd door de overheid. Dit wordt de ouderbijdrage genoemd en verschilt per school. Op de openbare scholen is […]

Voordelen van de schoolwijzer

Voordelen van de schoolwijzer

Veel mensen zien het nut niet in van de schoolwijzer en gaan liever zelf op zoek naar een school voor het plaatsen van hun kinderen. Dit komt omdat ze niet op de hoogte zijn van de voordelen die de schoolwijzer hen te bieden heeft. Informatie Op de webpagina kunt u […]

Onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes

Onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeftes

Wat is speciaal onderwijs Leren gaat niet even makkelijk bij elk kind. Sommige kinderen hebben specifieke behoeften en moeten speciaal onderwijs krijgen. Speciaal onderwijs is het onderwijzen van leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand, waarbij hun individuele verschillen en behoeften worden geadresseerd. Voor deze leerlingen zijn er scholen die dit onderwijssysteem […]

Naar de brugklas

Naar de brugklas

Als uw kind de basisschool heeft afgerond moet het zijn studie continueren op een hoger niveau. Afhangend van het basisschooladvies kan er een keuze gemaakt worden tussen de verschillende middelbare scholen. Voor vele leerlingen is dit een spannende ervaring en zijn ze heel enthousiast om naar een andere school te […]

Voortgezet Onderwijs voor uw kind

Voortgezet Onderwijs voor uw kind

Het voortgezet onderwijs helpt jongeren hun volledige menselijke potentie te verwezenlijken, waardoor zij hun plaats in de samenleving als productieve, verantwoordelijke en democratische burgers kunnen innemen. Na het afronden van de basisschool wordt de leerling toegelaten tot het voortgezet onderwijs. Deze scholen worden ook wel middelbare scholen genoemd. Soorten middelbare […]

Uw kind plaatsen op een basisschool

Uw kind plaatsen op een basisschool

Heeft uw kind de leeftijd bereikt om naar de basisschool te gaan. Zo ja, dan is het tijd dat u gaat nadenken over wat u belangrijk vindt van de school waar uw kind naar toe gaat. Om de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool soepel te laten verlopen is […]

Uw kind plaatsen op een kinderdagverblijf

Uw kind plaatsen op een kinderdagverblijf

Een kind plaatsen op een dagopvang is voor vele ouders een zware klus. Het is daarom belangrijk dat ouders ruim van te voren op zoek gaan naar een goede dagopvang voor hun kind. Ze moeten goed nagaan wat zij graag wensen voor hun kind en op basis daarvan veel vragen […]