Bijzonder onderwijs in Nederland

special-education-in-the-netherlandsIn Nederland zijn er openbare scholen en scholen die bijzonder onderwijs aanbieden vanuit een levensbeschouwelijke, godsdienstige, maatschappelijke of onderwijskundige overtuiging. De openbare scholen die bijzonder onderwijs aanbieden worden niet bestuurd door de overheid, maar door een kerkelijke of particuliere instantie. Deze scholen kunnen onderverdeeld worden in algemeen bijzonder onderwijs en confessioneel bijzonder onderwijs.

Het algemeen bijzonder onderwijs is neutraal en toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun geloofsovertuiging. Ze kunnen onderverdeeld worden in Montesorri-, Dalton- en Jenaplanscholen.

De Montesorrischool

Het doel van het Montesorri onderwijs is om de natuurlijke neiging van het kind te bevorderen. Montersorri leraren begeleiden leerlingen, in plaats van te instrueren, in het kiezen van activiteiten die hun behoeftes en ontwikkelingsniveau het meest aanspreken. Leslokalen op deze scholen zijn uitnodigend en warm, waardoor de leerlingen zich op hun gemak voelen. Er wordt daarom gesproken van een Montesorri omgeving in plaats van een leslokaal. Ook spreekt men niet van leerkrachten, maar van begeleiders.

De Daltonschool

Op daltonscholen zijn er individuele programma’s die per leerling worden aangepast op basis van zijn of haar behoeften, interesses en vaardigheden. Verder worden leerlingen gestimuleerd in het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het verhogen van hun gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen. De school wordt het Huis genoemd en leslokalen worden laboratoria genoemd.

Jenaplanscholen

Leerlingen op Jenaplanscholen worden gestimuleerd om zelfstandig te leren door activiteiten te doen en samen te werken, waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld is tussen de school, de ouders en het kind. Verder wordt het curriculum bepaald door de leefwereld van de kinderen.

Confessioneel onderwijs wordt verzorgt op godsdienstige of levensbeschouwelijke basis. Het kan weer onderverdeeld worden in 4 groepen, te weten: het Christelijk-, Hindoeïstisch-, Islamitisch- en Joods onderwijs.

Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende onderwijsmethoden in Nederland kunt u een kijkje nemen bij de Schoolwijzer. Het voorwerk is al voor u gedaan. U hoeft slecht te lezen en kiezen.