Schoolwijzer advies over de ouderbijdrage

schoolwijzer-advice-on-the-parental-contributionOnderwijs in Nederland is verplicht en daarom gratis voor elk kind. Echter vragen sommige scholen een vooraf bepaalde vrijwillige bijdrage die wordt gevraagd van ouders voor activiteiten en voorzieningen die niet worden gefinancierd door de overheid. Dit wordt de ouderbijdrage genoemd en verschilt per school. Op de openbare scholen is het iets minder in vergelijking met de scholen die bijzonder onderwijs aanbieden. Op de bijzondere scholen is er soms zelfs sprake van schoolgeld.

De ouderbijdrage is vrijwillig, dus niet verplicht. Het wordt meestal gevraagd voor het organiseren van extra activiteiten, zoals excursies en festiviteiten. Ouders zijn vrij om te bepalen als ze wel of niet zullen betalen voor deze activiteiten. In zo geval kan het kind geweigerd worden voor deelname. Indien het gaat om een verplichte activiteit uit het curriculum dan mag het kind niet geweigerd worden.

De schoolwijzer is van alle opgenomen scholen nagegaan wat de ouderbijdrage is. U kunt dus makkelijk te weten komen wat uw bijdrage zal zijn op de school waar u uw kind wenst te plaatsen. Er is ook aangegeven hoeveel de bijdrage is en waarvoor het wordt gevraagd. Zo kunt u kiezen voor welke activiteiten u wel of niet zult betalen. Verder is er aangegeven hoe de ouderbijdrage wordt beheerd. In de meeste gevallen wordt de ouderbijdrage beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad informeert de ouders tijdens ouderavonden over de activiteiten die bekostigd zullen worden uit de ouderbijdrage. Bij scholen met een ouderraad kan het zelf zo zijn dat de ouderbijdrage in samenspraak met de ouders wordt bepaald.

Op het voortgezet onderwijs kan het voorkomen dat ouders zelf het lesmateriaal moeten aanschaffen. De ouderbijdrage is in zulke gevallen wel opgenomen in de wet en kunnen ouders afhangend van hun inkomen in aanmerking komen voor een financiƫle tegemoetkoming. Deze informatie komt allemaal voor in het bestand van de schoolwijzer. Neem gerust een kijkje.