Uw kind plaatsen op een basisschool

placing-your-child-in-a-primary-schoolHeeft uw kind de leeftijd bereikt om naar de basisschool te gaan. Zo ja, dan is het tijd dat u gaat nadenken over wat u belangrijk vindt van de school waar uw kind naar toe gaat. Om de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool soepel te laten verlopen is het van belang na te gaan op welke school uw kind zich het beste kan ontwikkelen.

Voor veel ouders is het handig als de school niet ver van huis of werk is, terwijl andere ouders hun kind liever plaatsen op een school met een vernieuwde onderwijsmethode. Als eenmaal hierover is nagedacht kunt u zich aanmelden bij de schoolwijzer.

De schoolwijzer heeft een groot scholenbestand met scholen die zich onderscheiden door de onderwijsmethode die zij hanteren. De scholen kunnen ingedeeld worden in openbare- en bijzondere scholen.

De openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen en leerkrachten ongeacht hun levensovertuiging. Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch concept die door de overheid is opgericht en wordt onderhouden. Ongeveer een derde van de Nederlandse kinderen bezoekt een openbare school.

De bijzondere scholen bieden onderwijs aan vanuit een godsdienstige, levensbeschouwelijke of opvoedkundige overtuiging. 2/3 van de Nederlandse kinderen bezoekt een bijzondere school.

Het meest belangrijke bij het kiezen van een school is nagaan of het kan voorzien in de behoeften en interesse van het kind.

Bij schoolwijzer kunt u uw voorkeursscholen aangeven en wordt nagegaan als er plaatsingsmogelijkheid is voor uw kind. Sommige scholen hebben voorrangsregels en verdeelsystemen waar rekening mee moet gehouden worden. Kinderen in de buurt van de school en broertjes en zusjes van leerlingen op de voorkeursschool hebben voorrang op andere kinderen.

De voorrangsregels worden ook toegepast door de Schoolwijzer en zorgt ervoor dat dit proces eerlijk verloopt

Als uw kind een plaats is toegekend dan kunt u overgaan tot inschrijven. U krijgt een brief van de schoolwijzer die u dient mee te nemen voor de inschrijving. De school zal u verder voorzien van informatie en u aangeven wanneer uw kind mag langs komen om te wennen.