Voortgezet Onderwijs voor uw kind

secondary-education-for-your-childHet voortgezet onderwijs helpt jongeren hun volledige menselijke potentie te verwezenlijken, waardoor zij hun plaats in de samenleving als productieve, verantwoordelijke en democratische burgers kunnen innemen. Na het afronden van de basisschool wordt de leerling toegelaten tot het voortgezet onderwijs. Deze scholen worden ook wel middelbare scholen genoemd.

Soorten middelbare scholen

Er zijn drie typen middelbare scholen die zich onderscheiden qua niveau.

  • Het voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO)
  • Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)
  • Het vakcollege
  • Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
  • Het vooraf wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Praktijkonderwijs
  • Voortgezet speciaal onderwijs

Afhangend van het leervermogen en -niveau worden leerlingen aangenomen op een middelbare school. Het leervermogen wordt door de basisschool aangegeven. Schoolwijzer ondersteunt ouders op basis van het schooladvies dat is gegeven door de basisschool in het kiezen van een gekwalificeerde middelbare school. Schoolwijzer biedt informatie over de diverse middelbare scholen en maakt het kiezen stukken makkelijker.

Het contact met de leerkracht is op de middelbare school minder in vergelijking met de basisschool. Schoolwijzer biedt tips voor ouders om toch goed op de hoogte te blijven. Een van de meest belangrijke tips is het lezen van de algemene informatie die u wordt aangeboden in een schoolgids of -plan. Ook worden er ouder- en informatieavonden gehouden die u kunt bijwonen. Sommige scholen voorzien ouders van informatie door het verzenden van nieuwsbrieven of email berichten.

Uiteindelijk moet u samen met uw kind besluiten wat de beste keuze is. Het kan voorkomen dat uw kind wordt geweigerd op de gekozen middelbare school. De reden hiervoor kan zijn dat de school vol zit of dat u een andere visie heeft over het geloof of de onderwijsvisie van de school. In zo een geval wordt samen met u nagegaan welke andere mogelijkheden er zijn voor uw kind. Enkele scholen assisteren in het vinden van een andere school, maar dit is niet verplicht.